Archive for februari 2017

Kallelse till Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Årsmöte för Karlshamns aikidoklubb kommer att hållas måndagen den 6 mars 2017 kl. 19.00.

Vi är välkomna hem till Emma Svensson på Vekerumsvägen 531-5, Mörrum. Den som behöver någon att åka med eller har bil och kan skjutsa samlas utanför dojon 18.30.

Årsmötet kommer att behandla alla sedvanliga spännande punkter samt inkomna motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Mailas till Emma på sekreteraren@karlshamnsaikido.se.

Välkomna!