Avgifter och bidrag

Avgift vuxna

Medlemsavgiften till Svenska Aikidoförbundet är 160 kr och gäller för helt kalenderår.
Träningsavgiften per termin är 600 kr.
Detta innebär att om du börjar träna i klubben på våren eller på hösten betalar du
160 + 600 = 760 kr för den första terminen.
Den som börjat på våren betalar sedan endast 600 kr för höstterminen.
Medlemsavgiften gör att du bland annat är försäkrad under träningen. Träningsavgiften är till för att täcka hyreskostnader m.m. för klubben.

Avgift ungdomar

Vi har ungdoms- och studeranderabatt (gäller studerande på minst 50 %) på träningsavgiften. Du får den lägre avgiften till och med det år du fyller 20 år.
Medlemsavgiften till Svenska Aikidoförbundet är 160 kr och gäller för helt kalenderår.
Träningsavgift per termin är 300 kr.
Detta innebär att om du börjar träna i klubben våren eller hösten betalar du
160 + 300 = 460 kr för den första terminen.
Den som börjat på våren betalar sedan endast 300 kr för höstterminen.
Medlemsavgiften gör att du bland annat är försäkrad under träningen. Träningsavgiften är till för att täcka hyreskostnader m.m. för klubben.

Lägerbidrag

Att delta i träningsläger är en viktig bit för den som vill utveckla sin aikido utöver grunderna. Nyttan av att träna för nya instruktörer och tillsammans med nya partners är stor. För att uppmuntra detta sponsrar klubben lägerdeltagande för nya medlemmar och ungdomar.
Första gången en ny medlem deltar på ett läger som klubben arrangerar är det gratis. För ungdomar till och med 20 år (hela det kalenderåret) är samtliga klubbens egna läger avgiftsbefriade. Ungdom som åker på träningsläger hos en annan klubb kan också ansöka om träningslägerbidrag på 250 kronor. Bidraget kan fås 2 gånger per kalenderår. Bidraget söks i efterhand och kvitto ska lämnas till kassören.

Stödmedlem

Om du inte tränar men vill stötta klubben kan du teckna ett stödmedlemskap för 150 kr per år. Vill du så visar vi ditt namn på hemsidan som sponsor.

 

Avgiften betalas in på vårt bankgironummer: 826-4186. Märk inbetalningen med ditt namn så att vi vet att den är från dig eller skicka ett mail till kassoren@karlshamnsaikido.se.

Tänk även på att många arbetsgivare erbjuder viss ersättning för sina anställda som deltar i någon form av träning eller friskvård. Hör med din arbetsgivare vad som gäller hos er!