Gradering

Vad är en gradering?

En gradering skall helst ses som en uppvisning, mer än ett prov, där en elev visar vad denne hittills lärt sig inom aikido.  En elev bedöms alltså inte bara för den tekniska uppvisningen, utan bedöms även ur ett helhetsperspektiv där attityd, koncentration, vaksamhet och ömsesidig respekt vägs in. Givetvis kan en elev underkännas, men med samförstånd med sin tränare (som normalt bedömer när det är dags) bör en gradering gå bra. En gradering blir samtidigt ett mått på tränarens egna kompetens och personlig utveckling.

Grader

I aikido finns det två skalor på grader, kyu-grader (vitt bälte) går från 6 ner till 1 kyu för nybörjare, samt dan-grader (svart bälte) som går från 1-10. På graderingskommitténs hemsida finns mer information om vilka regler som gäller vid de olika graderingar samt hur många pass man behöver ha minst för att kunna gradera till en viss nivå.

Kunskap och krav

På hemsidan finns även ett förslag på vilka tekniker som man ska kunna på en viss nivå. Listan på tekniker vi följer är dock en annan och den finns i dojon. Notera dock att båda listorna endast är förslag och att den graderande tränaren/examinatorn kan välja att begära andra tekniker vid graderingen.

Avgift

Vi har ingen graderingsavgift för diplom etc. Graderande klubb kan dock ta ut en avgift (Lunds Aikidoklubb, vår moderklubb, tar f.n. 60 SEK). Kostnader för resa kan tillkomma.