Antidoping

Som ett led i RF:s antidopingarbete har Karlshamns Aikidoklubb en uttalad policy mot doping och har tagit fram en handlingsplan.

 

Varför?
Vi vill att våra utövare skall kunna känna sig trygga vid träning och utövande av aikido.

 

Vår antidopingplan innefattar

Förebyggande

  • Vi har utsett en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
  • Vi har informerat klubbens ledare och tränare om gällande antidopingplan.
  • Klubbens ledare och tränare har genomfört RF:s kunskapstest om antidoping.
  • Vi informerar om grundläggande antidopinginformation och om klubbens antidopingplan på vår hemsida och genom anslag i dojon.
  • Vi informerar om att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
  • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF som vi sätter upp i våra lokaler.

Akut

  • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa.
  • Kontakta din tränare om du har frågor.

 

 

För mer information om doping, regler och konsekvenser:
RF Antidoping

 

140609 VK Puff1_340x135dpi